یکی از بزرگترین و زیباترین پارک های کرج پارک چمرانه که ۳۷ هکتار وسعت دارد.رودخانه کرج هم از میانه این باغ عبور می کند.
میدان امام حسین کرج
پارک جنگلی جهان نما بزرگترین پارک شهر کرج با گونه های گیاهی و دریاچه زیباست که قدمتش به نیم قرن می رسد. ، این پارک در زم
آزاد راه تهران ، کرج
خیابان دکتر بهشتی ، خیابان چهارصد دستگاه ، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دانش
عظیمیه ، میدان اسبی ، بلوار شریعتی
مهرشهر ، بلوار ارم ، روبروی کاخ مروارید (شمس)
اتوبان کرج ، خروجی کردان ، شهر چهارباغ ، نبش گلستان پنجم
جستجو
بنرهای تبلیغاتی