بیش از ۱,۲۰۰,۰۰۰ نفر در ۳۰ روز گذشته از سایت کرج تبلیغ بازدید داشته اند.
آدرس : کرج ، فلکه اول گوهردشت ، مجتمع نیکامال ، طبقه 9 ، واحد 1

تلفن : 34256600-026

نقره ای

اولویت نمایش 4
تعداد تخصص ها 3
تعداد تصویر 10
تعداد آدرس 1
تعداد محصول 5
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 150000 تومان
تعرفه 12 ماهه 250000 تومان

طلایی

اولویت نمایش 3
تعداد تخصص ها 5
تعداد تصویر 20
تعداد آدرس 2
تعداد محصول 10
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 270000 تومان
تعرفه 12 ماهه 400000 تومان

الماس

اولویت نمایش 2
تعداد تخصص ها 10
تعداد تصویر 30
تعداد آدرس 3
تعداد محصول 15
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 450000 تومان
تعرفه 12 ماهه 700000 تومان

برلیان

اولویت نمایش 1
تعداد تخصص ها 15
تعداد تصویر 40
تعداد آدرس 4
تعداد محصول 20
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 600000 تومان
تعرفه 12 ماهه 1000000 تومان