آدرس کرج تبلیغ : کرج ، فلکه اول گوهردشت ، مجتمع نیکامال ، طبقه 9 ، واحد 1
تلفن واحد فروش : 34256600-026

نقره ای

اولویت نمایش 4
تعداد تصویر 10
تعداد آدرس 1
تعداد محصول 10
تعداد تگ 5
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 100000 تومان
تعرفه 12 ماهه 150000 تومان

طلایی

اولویت نمایش 3
تعداد تصویر 20
تعداد آدرس 2
تعداد محصول 20
تعداد تگ 10
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 200000 تومان
تعرفه 12 ماهه 300000 تومان

الماس

اولویت نمایش 2
تعداد تصویر 50
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 50
تعداد تگ 20
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 350000 تومان
تعرفه 12 ماهه 600000 تومان

برلیان

اولویت نمایش 1
تعداد تصویر 60
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 100
تعداد تگ 50
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 500000 تومان
تعرفه 12 ماهه 900000 تومان