بیش از ۱,۲۰۰,۰۰۰ نفر در ‌ ۳۰ روز گذشته از سایت کرج تبلیغ بازدید داشته اند.
آدرس کرج تبلیغ : کرج ، فلکه اول گوهردشت ، مجتمع نیکامال ، طبقه 9 ، واحد 1
تلفن واحد فروش : 34256600-026

نقره ای

اولویت نمایش 4
تعداد کلمات کلیدی 5
تعداد تصویر 10
تعداد آدرس 1
تعداد محصول 10
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 100000 تومان
تعرفه 12 ماهه 150000 تومان

طلایی

اولویت نمایش 3
تعداد کلمات کلیدی 10
تعداد تصویر 20
تعداد آدرس 2
تعداد محصول 20
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 200000 تومان
تعرفه 12 ماهه 300000 تومان

الماس

اولویت نمایش 2
تعداد کلمات کلیدی 20
تعداد تصویر 50
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 50
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 350000 تومان
تعرفه 12 ماهه 600000 تومان

برلیان

اولویت نمایش 1
تعداد کلمات کلیدی 40
تعداد تصویر 60
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 100
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه 500000 تومان
تعرفه 12 ماهه 900000 تومان