بیش از ۱,۲۰۰,۰۰۰ نفر در ۳۰ روز گذشته از سایت کرج تبلیغ بازدید داشته اند.

طلایی

اولویت نمایش 3
تعداد تخصص ها 5
تعداد تصویر 20
تعداد آدرس 2
تعداد محصول 10
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه : 300000 تومان
تعرفه یکساله : 500000 تومان
سفارش 6 ماهه
سفارش یکساله

الماس

اولویت نمایش 2
تعداد تخصص ها 10
تعداد تصویر 30
تعداد آدرس 3
تعداد محصول 15
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه : 450000 تومان
تعرفه یکساله : 700000 تومان
سفارش 6 ماهه
سفارش یکساله

برلیان

اولویت نمایش 1
تعداد تخصص ها 15
تعداد تصویر 40
تعداد آدرس 4
تعداد محصول 20
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان پاسخ کامنت
امکان افزودن محصول
افزودن شبکه های اجتماعی
تعرفه 6 ماهه : 600000 تومان
تعرفه یکساله : 1000000 تومان
سفارش 6 ماهه
سفارش یکساله