متوسطه دوم پسرانه کرج

لینک با موفقیت کپی شد.
انتخاب محله
فردیس ، بعد از كانال ، خيابان 29 غربي
متوسطه دوم پسرانه
فردیس ، شهرك منظريه ، خيابان دهباني
متوسطه دوم پسرانه
فردیس ، فلكه سوم ، خيابان 11 شرقي
متوسطه دوم پسرانه
فردیس ، بالاتر از فلکه سوم ، خیابان روبروی پیتزا خورشید
متوسطه دوم پسرانه
فردیس ، جاده اسكويه
فردیس ، شهرك منظريه ، جنب كتابخانه
متوسطه دوم پسرانه
گوهردشت ، ميدان استقلال ، بلوار استقلال ، خيابان شهيد دولتي ، چهارراه دوم
ميدان شهدا ، خيابان بهار ، روبروي دبستان اميد ايران
آزادگان ، بلوار مطهری ، جنب پل شهدای روحانی ، دبیرستان بهرستان
گوهردشت ، هشتم فاز 2
افزودن صفحه شما به لیست متوسطه دوم پسرانه
متوسطه دوم پسرانه کرج
محله های متوسطه دوم پسرانه