این صفحه منقضی شده است و به زودی حذف میشود.
در صورت حذف تمام پیشرفت های این صفحه در گوگل و اینترنت به طور کامل از بین می رود.
تمدید صفحه

دکتر مهدی حیدری صفا

توضیحات

دکتر مهدی حیدری صفا

✔ جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
✔ جراحی زیبایی بینی
✔ جراحی آندوسکوپی سینوس

ساعت مراجعه 6 تا 8:30

کامنت ها

متخصص گوش، حلق و بینی در محدوده مرکز شهر
دکتر سید علی نبی پور اشرفی محدوده مرکز شهر
دکتر سارا پذیرا محدوده مرکز شهر
دکتر عباسعلی عباسی محدوده مرکز شهر
دکتر صمد فروهنده محدوده مرکز شهر
دکتر قاسم ملکی نژاد محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی