پیش دبستانی و دبستان دخترانه گل های هما(آدینه)

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !

توضیحات

از ویژ گی های این دبستان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
*******************************************
* آزمایشگاه مجهز و اختصاصی
* سالن ورزشی مسقف و اختصاصی
* حضور مشاور خانواده در مدرسه
* حضور مربی بهداشت در مدرسه
* ارائه خدمات کیف درمدرسه و غذای گرم
* مجری طرح تعالی
* حضور همیار معلم در مدرسه
* کارکرد ویژه پرورشی
* آموزش مهارت های زندگی
* بخشی از خدمات پیش دبستانی و دبستان هما ( واحد آدینه) است
جهت اطلاع از شش ویژگی متمایز دبستان تماس بگیرید.

دبیرستان متوسطه اول دخترانه هما (واحد پایندگان)
آموزشگاه کنکور و تقویتی هما

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید