فروشگاه صنایع دستی ایران زمین

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
میدان قدس ( شاه عباسی ) ، خیابان فاطمیه

توضیحات

گلیم ، خاتم ، قلم کار اصفهان ، منبت
معرق ، تخته سنندج ، گلیم شیراز ، گلیم سنندج
کار مس ، کار ترمه یزد

کامنت ها

صنایع دستی در محدوده مرکز شهر
گروه هنری ایشتار محدوده مرکز شهر
فروشگاه صنایع دستی تانیا محدوده مرکز شهر
معرق مهسان محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید