آزمایشگاه درمانگاه دکتر شاهرخی

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است.
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
45 متری گلشهر ، خيابان گلزار غربی ، جنب انتقال خون

توضیحات

کلیه آزمایشهای بالینی روتین

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
تینا افشار
ازمایشگاه فوق العاده دقیق و منظمی است
افزودن صفحه شما به آزمایشگاه