آزمایشگاه بیمارستان البرز

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است.
آزمایشگاه بیمارستان البرز
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
باغستان ، انتهای باغستان غربی

توضیحات

کلیه آزمایشهای بالینی روتین

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
صفتی
چطور باید از ازمایشگاه بیمارستان البرز وقت بگیرم؟
افزودن صفحه شما به آزمایشگاه