دکتر داریوش گودرزی پور

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
تلگرام اینستاگرام لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
چهارراه طالقاني ، جنب اداره پست ، ساختمان وزرا ، واحد 703

توضیحات

متخصص جراحی دهان وفک وصورت

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن صفحه شما به لیست متخصص جراحی عمومی