مرکز شنوایی شناسی آوای امید

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
خیابان درختي ، بلوار حدادی ، انتهای ۲۰ متری انقلاب

توضیحات

طیبه کاظمیان شنوایی شناس

خدمات

عنوان توضیحات
ارزیابی پایه شنوایی
ارزیابی تکمیلی شنوایی
ارزیابی تمپانومتری و رفلکس آکوستیک
ارزیابی شنوایی میدان باز (کاربران سمعک و کاشت حلزون)
ارزیابی وزوز گوش
توانبخشی وزوز گوش
ارزیابی پایه دستگاه تعادل (سرگیجه) توسط VNG (ویدئونیستاگموگرافی)
توانبخشی بیماران دچار سرگیجه توانبخشی بیماران دچار BPPV (سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم) وصدمات یکطرفه و دوطرفه دستگاه دهلیزی
آزمون ABR بررسی وضعیت شنوایی نوزادان و کودکان و افراد سخت آزمون و بررسی عصب و ساقه مغز شنیداری
آزمون ASSR تعیین آستانه ی شنوایی در فرکانس های ادیومتری در نوزادان، کودکان و افراد سخت آزمون این روش به تجویز دقیق تر سمعک کمک شایانی می کند
آزمون OAE پنجره ای به عملکرد حلزون گوش است. ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان و نیز افرادی که از داروهای اتوتوکسیک (سمی برای گوش) استفاده می کنند یا در معرض صداهای بلند (مانند نویز صنعتی) هستند.
آزمون EcochG اندازه گیری فشار گوش در بیماران مبتلا به سرگیجه و مشکوک به هیدروپس آندولنفاتیک (منییر)
آزمون VEMP گردنی ارزیابی عملکرد ساکول گوش داخلی در کودکان کم شنوا با تاخیر راه رفتن، بیماران مبتلا به سرگیجه، بیماران مشکوک به منییر
غربالگری شنوایی ارزیابی شنوایی نوزادان از بدو تولد
ارزیابی شنوایی نوزادان

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید