مراکز بهداشت کرج

انتخاب محله
واريان شهر(رزكان نو) ، بلواراميركبير
کيانمهر ، بلوار امیر کبیر ، روبروی مخابرات
کمالشهر ، بلوارشهيد بهشتي ، روبروي جاده بهشت سكينه ، خيابان فجر 12
ولدآباد بزرگ ، بلوار همایون ویلا ، ابتدای پارک ولد آباد بزرگ
محمد شهر ، بلوار امام خميني ، كوچه بختياري
باغستان غربي ، نبش ميدان وليعصر ، کوچه ی شبنم 2
خيابان چالوس ، خيابان احمد كافي ، روبروي مدرسه راهنمايي پسرانه مصطفي حسيني
خيابان بهشتي ، بعد از سه راه گوهردشت ، دهقان ویلاي اول ، خيابان خواجه نصير ، روبروي مسجد
بعد از محمدشهر ، سه راه عباس آباد ، سمت چپ روستاي عباس آباد
خيابان بهشتي ، نرسيده به زير گذر چهارراه طالقاني ، جنب تعاوني مصرف شبكه بهداشت و درمان كرج
مراکز بهداشت کرج
محله های مراکز بهداشت