مراکز بهداشت کرج

لینک با موفقیت کپی شد.
انتخاب محله
آق تپه ، شهرك قائم ، خيابان امام خميني ، كوچه 10 متري دانش ، پلاك 3
مراکز بهداشت
جاده چالوس ، كيلومتر 62 ، جنب نيروي انتظامي نساء
مراکز بهداشت
جاده چالوس ، كيلومتر 37 ، محله ی سیرا
جاده چالوس ، كيلومتر 20 تاسيسات سد اميركبير
مراکز بهداشت
مهرشهر ، کمربندی مسیح پاپ دل ، گلستان ، خیابان اول غربی ، انتهای پارك
حصارک بالا ، بعد از پمپ گاز
جاده چالوس ، کیلومتر 36 ، 12 کیلومتر بعد از روستای سيرا ، روستاي آيگان
جاده چالوس ، كيلومتر 42 ، روستاي آسارا
جاده چالوس ، كيلومتر 19 ، جنب مخابرات روستاي آدران
جاده چالوس ، كيلومتر 5 شهرك بيلقان ، خيابان سازمان آب
افزودن مراکز بهداشت پیشنهادی شما
مراکز بهداشت کرج
محله های مراکز بهداشت