مرکز پزشکی هسته ای شفا

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
خيابان بهشتي ، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، ساختمان نیلوفر ، طبقه همکف

توضیحات

مطب اسكن قلب با روش اسپكت
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل از دانشگاه های تهران ، ژاپن
و عضو انجمن پزشکی هسته ای آمریکا
انجام کلیه اسکن های رادیو ئوکلئاید
آزمایشهای هورمونی و درمان پرکاری تیروئید
با رادیو اکتیو ، سنجش تراکم استخوان واسكن قلب به روش اسپكت
بیمه های طرف قرارداد:
تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح .بیمه سلامت

شهرداری تهران ،بیمه تکمیلی

آتیه سازان ، بیمه ایران، بیمه البرز

تلفن مستقیم مطب : 32267812

کامنت ها

لیا
EDTAوسیترات هر دو ضدانعقاد خون هستن ولی چرا برای ازمایش CBC از EDTA وبرای ازمایشESRاز سیترات استفاده میشه؟ وقتی که هر دو ضد انعقادهستن پس چه فرقی میکنه کدوم اسفاده بشه؟
آزمایشگاه در محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه ژنتیک پارس ژنوم محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا محدوده مرکز شهر
مرکز مشاوره پزشکی ژنتیک دکتر صابری محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی محدوده مرکز شهر
آزمایشگاه ژنتیک دکتر بیدکی محدوده مرکز شهر
جستجو
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید