آزمایشگاه پلی کلینیک شهید بهشتی

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است. تمدید صفحه
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
خيابان بهشتي ، نرسیده به میدان شهدا

توضیحات

کلیه آزمایشهای بالینی روتین

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن شغل شما به آزمایشگاه