رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
آدرس :
باغستان غربی ، خیابان بوستان 14، مرکز پزشکی فرسام ، طبقه اول 34239333

توضیحات

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام
دکتر بهروز هادی نیا
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
MRI - CT scan
رتبه برتر بورد تخصصی
خدمات
انجام سونوگرافی های شکم و لگن . بارداری . بافت های سطحی و عمقی
سونوگرافی NB . NT . آنومالی اسکن . بیوفیزیکال پروفایل
سونوگرافی داپلر رنگی (عروق گردن . اندامها . بارداری . تیرویید)
سونوگرافی ترانس واژینال . سونوگرافی پستان
انواع رادیو گرافی ساده و رنگی
OPG (گرافی دیجیتال دندان)
مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های فول دیجیتال

خدمات

عنوان توضیحات
رادیولوژی باریم سوالو،باریم میل،باریم انما،ترانزیت روده باریک،کولون ترانزیت تایم، IVP,VCUG, هیستروسالپنگوگرافی OPG

کامنت ها

سونوگرافی و رادیولوژی در محدوده باغستان
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نژاد حسین محدوده باغستان
جستجو
بنرهای تبلیغاتی