دکتر محمدرضا طالقانی

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است.
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
چهارراه طالقاني ، انتهای زیرگذر ، به سمت شهدا ، ساختمان پردیس ، جنب بانک سپه

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن صفحه شما به سونوگرافی و رادیولوژی