دکتر حمید کریم زاده

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است. تمدید صفحه
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
نبش خیابان المهدی ، درمانگاه دکتر کریم زاده

توضیحات

متخصص رادیولوژی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن شغل شما به سونوگرافی و رادیولوژی