مرکز بهداشت بیمارستان کمالی

لطفا هنگام تماس بگویید که شما را در کرج تبلیغ دیده ایم !
تلگرام اینستاگرام فیسبوک لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
خيابان بهشتي ، نرسيده به زير گذر چهارراه طالقاني ، جنب تعاوني مصرف شبكه بهداشت و درمان كرج

توضیحات

عمومی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن مراکز بهداشت پیشنهادی شما
مراکز بهداشت در طالقانی
شهید راست روش طالقانی