رادیولوژی و سونوگرافی رسالت

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است.
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
فردیس ، فلکه پنجم ، خیابان شاه آبادی

توضیحات

رادیوگرافی ساده ، رادیوگرافی تخصصی و رنگی
معده و روده ها BARIUM SERIES
عکس رنگی از کلیه IVP
عکس رنگی از رحم HSG
عکس رنگی از مثانه VCUG
سونوگرافی
سونوگرافی کالر داپلر از عروق اندام ...

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن صفحه شما به سونوگرافی و رادیولوژی