استخر شن کرج

گوهردشت ، بلوار ملک شاه (استقلال) ، بین خیابان 12 و 13 شرقی
عظیمیه ، میدان مهران ، خیابان ندای شمالی ، بین بوستان 2 و 3