زینب حیدری

لطفا اعلام کنید از سایت کرج تبلیغ آشنا شده اید.
مدت زمان اعتبار این صفحه به پایان رسیده است.
لینک با موفقیت کپی شد.
آدرس :
فاز 4 مهرشهر ، بلوار شهید رزهبان ، درمانگاه شبانه روزی جامع

توضیحات

بیماریهای زنان و مامایی ، تنظیم خانواده ، کنترل بارداری
پاپ اسمیر ، گذاشتن IUD های آمریکایی و هلندی
تعیین جنسیت قبل از بارداری ، مشاوره قبل و بعد از ازدواج

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید
افزودن صفحه شما به کارشناس مامایی