زالو درمانی کرج

عنبیه شناسی و طب سنتی آبادیس کرج
کیانمهر، ولیعصر غربی ، مجتمع یاس طبقه 3 واحد 3
چهار راه کارخانه قند ، میدان شهید فهمیده ، اول آسیاب ، برج مجتمع پزشکی امام علی ، طبقه اول