متخصص بیماری عفونی کرج

لینک با موفقیت کپی شد.
انتخاب محله
متخصص بیماریهای عفونی و تب دار مشاوره بیماریهای عفونی و آمیزشی
متخصص بیماری عفونی
بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا ، طبقه ی فوقانی داروخانه دی
متخصص بیماری های عفونی زیرشاخه طب داخلی بزرگسالان
متخصص بیماری عفونی
کرج ، طالقانی جنوبی ، نرسیده به هفتم تیر ، کوچه قیام ، جنب بانک اقتصاد نوین ، ساختمان گل ها ، پلاک 5 ، واحد 21
متخصص عفونی | استادحق التدريس دانشگاه البرز | عضو انجمن هپاتيت | شاغل سابق در بيمارستان البرز | بنيانگذار بخش عفوني كوثر
متخصص بیماری عفونی
میدان شهدا ، خیابان شرع پسند ، کوچه ی طاهری ، ساختمان پزشکان بهار ، واحد 13
متخصص بیماریهای عفونی وداخلی بیماریهای تب دار و ریوی
متخصص بیماری عفونی
بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، ساختمان نیلوفر ، طبقه ۵ ، واحد ۱۸
متخصص بیماری عفونی
چهارراه طالقانی ، ساختمان زرین ، واحد 5
متخصص بیماری عفونی
ماهدشت ، نبش میدان اصلی
متخصص بیماری عفونی
مهرویلا ، بین خروجی تهران و میدان مادر ، خیابان درختی ، ساختمان پارس ، جنب ساختمان آبی
متخصص بیماری عفونی
گلشهر ، سر درختی ، ساختمان گلستان
متخصص بیماری عفونی
بلوار دانش آموز ، جنب بیمارستان قائم ، خیابان حیدر خانی ، نبش کوچه سیزدهم ، ساختمان امین ، طبقه دوم
متخصص بیماری عفونی
بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ، برج رازی ، طبقه 9 ، واحد92
افزودن صفحه شما به لیست متخصص بیماری عفونی
متخصص بیماری عفونی کرج
محله های متخصص بیماری عفونی